ciepło

25/11/2018 16:01

Globalne ocieplenie ? , szyszki sekwoi otwierały się i otwierają tylko wtedy, gdy są poddane wysokiej temperaturze - w pożarze. Znaczy to, że podobne sytuacje powtarzały się cyklicznie , a przyroda dostosowała się do tego. globalne ocieplenia. przemagnesowanie biegunów ziemskich występują jako procesy cykliczne. więc ocieplenie powodowane przez ludzi www przyspiesza ocieplenie ziemi co doprowadzi do zaniku ludzi i powrót klimatu do normalnych warunków.Grenlandia ma swoją nazwę od tego że w średniowieczu i wcześniej była zielona wyspą która zamieszkiwały koczownicze plemiona pasterskie. Na zmiany klimatu tak naprawdę głównie zależne od cykli słonecznych mamy taki wpływ jak żaby na rozwój sztucznej inteligencji...